Program Mentoringowy PMI PC VII edycja

Klaudia Purchała-Przybyła

Klaudia Purchała-Przybyła

Scrum Master

PL
Zawodowo występuję w roli IT Project Managera/Scrum Mastera. Prowadzę również szkolenia z umiejętności miękkich, project managementu (waterfall i agile) i Design Thinking. Ponad to angażuję się w przedsięwzięcia NGO, współpracuję głównie w PMI PC i Singularity University. Prowadzę projekty, szkolenia, spotkania, webinary, jestem mentorką w programach mentoringowych i hackathonach. Dbam o dobrą regenerację (dużo śpię!), pochłaniam książki, seriale, gram na perkusji.

Co mentee zyska pracując ze mną?
Punkt widzenia osoby, która zmieniała branżę. Wsparcie w rozwoju od doświadczonego PMa (11lat pracy zawodowej, 7lat w IT). Bezpieczną przestrzeń do współpracy (zadawania pytań wszelakich, omawiania problemów, budowania roli PMa, umacniania się w niej). Luźną atmosferę, dużo śmiechu i ogólnie będzie sympatycznie-merytorycznie ;)
"Sprawiam, że rzeczy się dzieją" - to moje motto ;) Chcę więc razem z Tobą rozkręcić Twoje tematy, wątki, które są dla Ciebie ważne i które mogą być w tej chwili dla Ciebie wyzwaniem. Będzie się działo ;)

Wsparcie w rozwoju kompetencji:
Przebranżowienie - Zarządzanie Projektami
Technologie i transformacja cyfrowa
AI
Zarządzanie zmianą
Design Thinking
Komunikacja
Kreatywność
Wystąpienia publiczne i autoprezentacja
Zarządzanie konfliktem
Facylitowanie spotkań
Budowanie/rozwój marki osobistej
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie różnorodnością
Motywowanie zespołu
Planowanie strategiczne

Branża:
IT
Nowe technologie
Zarządzanie projektami

Oczekiwany poziom doświadczenia mentee: Nowicjusz/Poczatkujący

ENG

I work as an IT Project Manager/Scrum Master, and I also conduct training sessions on soft skills, project management (both waterfall and agile methodologies), and Design Thinking. Additionally, I engage in NGO initiatives, collaborating mainly with PMI PC and Singularity University. I lead projects, training sessions, meetings, webinars, and I serve as a mentor in mentoring programs and hackathons.
In my personal time, I ensure good rest (I sleep a lot!), immerse myself in books and TV series, and play the drums.

What Will You Gain from Working with Me as a Mentee?

You will get the support of someone who has successfully changed industries. With 11 years of professional experience, including 7 years in IT, I offer development support from the perspective of an experienced PM. I provide a safe space for collaboration, where you can ask all sorts of questions, discuss problems, build your role as a PM, and gain confidence in it. Expect a relaxed atmosphere, lots of laughter, and a friendly yet informative environment.
My motto is: "I make things happen." Together, I want to help you tackle the topics and projects that are important to you and may currently be challenging. Things will happen!

Support in skills development:
Re-branding Project Management
Technology and digital transformation
AI
Change management
Design Thinking
Communication
Creativity
Public speaking and self-presentation
Conflict management
Facilitation of meetings
Building/developing a personal brand
Crisis management
Managing diversity in the workplace
Motivating the team
Strategic Planning

Sector:
IT
New technologies
Project management

Expected level of mentee experience: Novice/Beginner